Than ép

Charcoal Briqeuttes

Đặc tính kĩ thuật:

Màu sắc  Đen
Hàm lượng Cacbon78% Min
Độ tro  3% Max
Độ ẩm5% Max
Nhiệt lượng tổng7000-7800  Kcal/kg
Hình dạnglục lăng
Thời gian cháy2,5-3 giờ
Cách đóng gói10 kg/thùng carton, 27-28 Tấn/cont 40', 14-15 tấn/cont 20'
Ứng dụngnướng BBQ, công nghiệp