Câu hỏi thường gặp

Q

Local charges là gì?

Local charges là phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng. Ngoài cước biển (Ocean Fee) Các hãng tàu/ Forwarder thưởng thu thêm 1 khoảng Local Charges. Một lô hàng thì phí này cả shipper và consignee đều phải đóng. Phí này được thu theo hãng tàu và cảng. Bao gồm các loại phí: 1. Phí THC (Terminal Handling Charge) 2. Phí Handling (Handling fee)  3. Phí D/O (Delivery Order fee) 4. Phí AMS (Advanced Manifest System fee) 5. Phí ANB 6. Phí B/L (Bill of Lading fee), phí AWB (Airway Bill fee), Phí chứng từ (Documentation fee) 7. Phí CFS (Container Freight Station fee)  8. Phí chỉnh sửa B/L: (Amendment fee) 9. Phí BAF (Bunker Adjustment Factor) 10. Phí PSS (Peak Season Surcharge) 11. Phí CIC (Container Imbalance Charge) 12. Phí GRI (General Rate Increase) 13. Phí chạy điện (áp dụng cho hàng lạnh, chạy container lạnh tại cảng) 14. Phí vệ sinh container (Cleaning container fee) 15. Phí lưu container tại bãi của cảng (DEMURRAGE); Phí lưu container tại kho riêng của khách (DETENTION); Phí lưu bãi của cảng (STORAGE)